News


 

 

bratislava2.4_640

 

ursus3mes_640_01

urqelvnovom_640_01

beznzvu1_640


pozdravodthei_640

pozdravodrichiho_640


novydomov_640_02

tanganikavnovom_640

theanamposlalapozdrav_640


parisko1_640

nelsonvia_640

jessica5_640

 scootervnovom_640       

pozdravodscota1_640

odesa2roky_640_01

interchampionjoshua_640

zakopanjoko_640

pozdravodpariska_640_01

 

diplom5_640_02

nelson10_640

dunajskyklatov_640

 

nitra2.3.4_640

champion1_640

16.17.pati_640

29.11.2015_640_01

prettyusa_640

28.11.2015_640

oliviapozdr_640

bratislava2425.102015_640

buda2_640_01

pattybud._640

avemariabud_640

iwona_640

klubovvystavabrno_640_01

 

 odesapohrink_640                             
 
nelsonru_640      

nitra7.6.2015_640

                           CONGRATULATIONS IWONA !

nitra5.6.2015_640

jankathank_640

luenec_640 

                 

buda_640

petrozavodsk_640


  
olviavusa_640
                                                            owner : Darlen Devlin ( USA )
                                                     

   pozdravodokiho_640_02                                         

               nelson20_640


pozdravododesky_640
    
nitra10.1_640

                                                       

16.8.bratislava_640

                                    
velkaida56.07_640


nikinovydomov_640
                        Branislav, thank you for photos 
                                  

                                               

buda2_640
                             
                                    
                                                                          
nitra30.11.2_640

lionel1rok_640

27.10.bratislava1_640

                                                  

19.10.2013klubovkadubov_640

                                                              
julyjennesy_640
                        Ve got nice summer greeting from Silvie !

                                               
duocacibvelkaida_640

jessica9months_640

           Thank you for the nice pictures from Marek and Veronika   !                       

                                
                                                                derbynitra1.2.06_640

  mvpkoice_640

   mvpkoice2_640_01                                           

               

vtnik_640

                            

 nitra1.12_640
                      

nationalshow_640

                                  CONGRATULATIONS  PETRA!

beznzvu1_640_01

owner_640
      
winner_640_01
                 
                            
                                                enjavlade_640

genjavlade_640

              ENJA ( Voodoo)and GENJA(Ginx) in the  USA live in families Darlen
                


 
                                                             
daphnebis_640
                      
                                                                    

interchampion_640

                            

coco_640


  


 
                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                        
    

     
                                                                                                                        


Puppies

                              

(c) 2007 Elitabulldog.sk | All rights reserved | Created by Martin Hancko